Մուտք դեպի համակարգ
dsf

Կազմակերպության տեսակ
Բոլորը Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Առողջապահություն եւ բնակչության սոցիալական սպասարկում Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եւ ձկնորսություն Էլեկտրականության , գազի, գոլորշու եւ լավորակ օդի մատակարարում Կացության եւ հանրային սննդի կազմակերպում Կրթություն Հանքագործական արդյունաբերություն եւ բացահանքերի շահագործում Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն Մասնագիտական, գիտական եւ տեխնիկական գործունեություն Մեծածախ եւ մանրածախ առեւտուրԱվտոմեքենաների եւ մոտոցիկլերի նորոգում Մշակող արդյունաբերություն Մշակույթ, զվարճություններ եւ հանգիստ Շինարարություն Պարտադիր սոցիալական ապահովություն Պետական կառավարում եւ պաշտպանություն Ջրակատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եւ վերամշակում Սպասարկման այլ ծառայություններ Վարչարարական եւ օժանդակ գործունեություն Տեղեկատվություն եւ կապ Փոխադրումներ եւ պահեստային տնտեսություն Ֆինանսական եւ ապահովագրական գործունեություն