Մուտք դեպի համակարգ
Փորձնակ՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնում

Ապահովել Կազմակերպության կադրային բնույթի փաստաթղթերի (նորմատիվային ակտերի) կազմումը և դրանց շրջանառությունը, - Կազմել Կազմակերպության աշխատակիցների անձնական գործերի (փաստաթղթերի) փաթեթները, ապահովել պահպանումը և արխիվացումը օրենքով սահմանված կարգով, -Կազմել աշխատանքային պայմանագրերին կից համապատասխան համաձայնագրեր, ինչպես նաև ծանուցումներ, անհատական իրավական ակտեր՝ ՀՀ օրենսդությանը համապատասխան, -Կազմել կազմակերպության աշխատակիցների աշխատաժամանակի տեղեկագրերը՝ սահմանաված ժամկետներում:

Աշխատավայր: ք. Երևան, Նորք-Մարաշ. Գ. Հովսեփյան 20
Աշխատաժամանակը: Ամբողջ օր
Պահանջվող որակավորումները: Բարձրագույն կրթություն, - Թիմային աշխատանքի, լսելու և հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ, -Հստակ սահմանված ժամկետներում և ծանրաբեռնված աշխատելու ունակություն, -Գաղտնիության պահպանման ընդգծված ունակություն, -Ազնվություն, պատասխանատվություն, Համակարգչ
Դիմելու ընթացակարգը: Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով hr@fcc.am հասցեին: Խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք:
Վերջնաժամկետ
2017-09-10