Մուտք դեպի համակարգ
Վարկային ռիսկի կառավարման բաժնի մասնագետ

Աշխատանքի նկարագրություն
պորտֆելային և անհատական վերլուծությունների իրականացում, հաշվետվությունների կազմում,
վարկային ռիսկի գնահատման համակարգի կատարելագործման համար վերլուծությունների իրականացում և առաջարկների ներկայացում,
հաճախորդների վարկունակության գնահատման գործընթացի գնահատում և կատարելագործում, տեխնիկական առաջադրանքների ներկայացում,
վարկային նոր պրոդուկտների ներդրման հետ առնչվող ռիսկերի բացահայտում և գնահատում,
Բանկի ղեկավարությանը, Խորհրդին և գործընկեր կազմակերպությունների համար հաշվետվությունների պատրաստում, և այլն

Աշխատավայր: ք. Երևան
Աշխատաժամանակը: Ամբողջ օր
Պահանջվող որակավորումները: բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտական, մաթեմատիկական), բանկային գործի իմացություն... Մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք բանկի պաշտոնական կայք՝ https://www.acba.am/hy/careers
Դիմելու ընթացակարգը: Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը (http://www.acba.am/uploaded/job_application_form_1_1.doc) լրացնել և ուղարկել job@acba.am հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով Ձեր անուն ազգանունը:
Վերջնաժամկետ
2018-06-25