Կայքի մասին
Հարգելի երիտասարդ, Գրադարանում կարող ես գտնել Պետական երիտասարդական քաղաքականության նորմատիվ փաստաթղթերը, «Երիտասարդական գործունեությունը իրականացնող կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Երիտասարդական Ուսումնասիրությունների Ինստիտուտի և այլ հետազոտական կառույցների ուսումնասիրությունների հաշվետվությունները, զեկույցները և հրատարակված այլ նյութերը: Գրադարանում ներառված են նաև համաշխարհային երիտասարդական հետազոտությունների, ուսուցանման և քաղաքականության վերաբերյալ հաշվետվությունները, ուսումնասիրությունները, ծրագրերը և նորմատիվ փաստաթղթերը:
Վերջին հրապարակված գրքերը
How to develop a national youth strategy
15 years of support, advanced learning and training opportunities
Handbook on Inclusion and Participation of young people in EaP Countries
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 301-Ա/1 հրամանը
Խորհրդի ստեղծման և կանոնադրության հաստատման կարգը
A quarter of a century of EU cooperation for youth policy and practice
Manual on the revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life