Ուսումնասիրություններ
The international review of national youth policy conducted by the Council of Europe inevitably address and comment rather more on matters of concern and contention.
Սույն ձեռնարկն ընդգրկում է Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի շրջանակներում իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության հիմնական արդյունքները:
Զեկույցը պատրաստվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համագործակցության շրջանակներում
Սույն հետազոտությունը 2012 թցականին հրատարակված Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի երկրորդ՝ վերլուծական, մասն է:
Զեկույցում ներկայացված են Գյումրու երիտասարդական քաղաքականության գերակայությունները, երիտասարդական հիմնախնդիրներն ու հնարավորությունները:
Երիտասարդական աշխատանքի և երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի ներկայիս վիճակը և կայացման հեռանկարները
Demographic evidence and analysis
1 2 3